+389 77 502 259
contact@knigadodoma.mk
Достапна
NON-FICTION
МКД 350,00

(Гора и Гораните - физички, историски и етнокултурен осврт), која претставува студија за Гораните, нивната култура и јазик, од која поголем дел се објавени во споменатата Монографија на албански јазик, на горански дијалект  има подготвено збирка од преку 500 народни песни од сите три дела  на Гора - под Албанија, Косово и Македонија, што наскоро ќе бидат објавени кај нас и постојано работи и создава нови дела како плод на научна и студиозна работа за етничкото потекло. Јазикот, културата и творештвото на Гораните.

Мехмет Хоџа е роден 1937 година во местото Пакиша, во Гора - Република Албанија.Основнот училиште завршил во Запот, средно во педагошко училиште во Тирана, дипломирал на историја и географија на Универзитетот во Тирана, А завршил режија и глума на Академјата за уметности во Тирана.

Досега има објавено неколку книги, автор е на документирани филмови и тв емисии.

Активен е во политичките здруженија на Гораните и на Македонците во Албанија.

  • 9989-819-87-4
  • 21х13
  • Бата прес
  • 168
  • 2009